Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Segueixa partir de les 12 la transmissió en streamin del la “Guia per a la Certificació Professional”

A partir de les 12 podràs assistir en directe a la presentació de la “Guia per a la Certificació Professional” a través de l’enllaç http://www.apabcn.cat/ca_es/altres/endirecte/Pagines/video.aspx