Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ACP es converteix en la primera entitat certificadora de persones en el sector de l’edificació acreditada per l’ENAC

ACP es converteix en la primera entitat certificadora de persones en el sector de l’edificació acreditada per l’ENAC

L’Agència de Certificació Professional s’ha convertit en la primera entitat certificadora de persones acreditada per l’ENAC en el sector de l’edificació i l’arquitectura. Aquest organisme ha acreditat la certificació d’ACP en Consultor Tècnic d’Edificació, Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació, Auditor energètic en Edificació i Director d’Execució d’Obra.

ENAC  és una organització amb més de 25 anys de trajectòria, declarada d’utilitat pública, independent i sense afany de lucre, sota l’auspici i tutela de l’Administració, que desenvolupa la seva missió amb una clara vocació de servei públic, dirigit tant a l’Administració com al mercat en general, aportant valor a tots els agents que tenen interessos en els diferents aspectes de l’acreditació. Totes les seves actuacions es basen en principis d’imparcialitat, independència i transparència.

En aconseguir aquest reconeixement per part de l’únic organisme nacional dotat de potestat pública per atorgar acreditacions, ACP incrementa la credibilitat i confiança de les certificacions emeses en tenir la validació d’un ens independent, rigorós i global, que garanteix la competència tècnica i la subjecció a normes de caire internacional, que en el cas de l’Agència de Certificació Professional és l’ISO17024.

La certificació d’ACP reconeix la capacitat i competència d’un professional del sector de l’edificació, de forma que ofereixi a empreses, institucions i particular que requereixin dels seus serveis, un aval de qualitat i professionalitat. Al mateix temps dóna resposta a les demandes del mercat laboral que emergeix desprès de la crisi econòmica, que exigeix als professionals, entre d’altres coses, capacitat d’adaptació, vocació d’aprenentatge continuat, especialització i un gran nivell d’iniciativa.