Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’ACP convoca nous exàmens de certificació pels mesos de novembre i desembre

L’ACP ha convocat quatre nous exàmens per als professionals interessats en aconseguir la certificació en algun dels quatre perfils disponibles: Auditor Energètic d’Edificació, Consultor Tècnic en Edificació, Director d’Execució de l’Obra, i Coordinador de Seguretat i Salut.

Els exàmens se celebraran els dies 3 de novembre i 15 de desembre al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, i 11 de novembre i 17 de desembre al Colegio de Aparejadores de Madrid. La inscripció per a aquests exàmens es clourà 15 dies abans de la seva celebració.