Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ACP entra formar part de Building Smart Spain

ACP entra formar part de Building Smart Spain

L’Agència de Certificació Professional s’ha convertit en un dels socis de BuildingSMART Spain, una associació sense afany de lucre que té com a objectiu principal el foment de l’eficàcia en el sector de la construcció a través de l’ús d’estandars  oberts d’interoperabilitat sobre BIM (Building Information Modeling) per a assolir nous nivells en reducció de despesa,  temps d’execució i augment de la qualitat. Aquesta entitat és un dels coorganitzadors de l’European BIM Summit que se celebra a Barcelona.

BuildingSmart va ser creada l’any 1994 com a International Alliance for Interoperability, amb la intenció de facilitar l’intercanvi d’informació entre les diferents aplicacions de software utilitzades a la indústria de la construcció. Originalment era un consorci format per AT&T; ARCHIBUS; Carrier Corporation; Hellmuth, Obata & Kassabaum (HOK); Honeywell; Jaros, Baum & Bolles (JB&B); Lawrence Berkeley Laboratory; Primavera Systems; Softdesk; Timberline Software Corp; and Tishman Research Corp.

L’associació està actualment constituïda per tots els agentsdel sector de la construcció promotors i inversors, constructores, enginyeries, estudis d’arquitectura, desenvolupadors de software, facility i project managers, centres de recerca, fabricants de productes i materials, universitats i administracions públiques.

ACP és també un dels proveïdors de Building Smart Spain i ofereix als seus membres un descompte del 5% en la tarifa de certificació inicial.