Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ACP homologa quatre cursos de postgrau del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona

ACP homologa quatre cursos de postgrau del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona

L’Agència de Certificació Professional ha homologat quatre cursos de postgrau impartits pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona. Es tracta de la formació en BIM Manager, Seguretat i Salut en la Construcció, Direcció d’Execució d’Obra i Cap d’Obra.

El Postgrau BIM Manager defineix les funcions i competències dels participants en un projecte BIM i tracta sobre la implementació d’aquesta metodologia col·laborativa de treball en el sector de la construcció.

El postgrau en Seguretat i Salut en la construcció se centra en com garantir per parts dels contractistes el que s’estableix en els plans de Seguretat i Salut i avaluar els riscos que es presenten en una determinada obra.

El CAATEEB també ha vist homologats els seus postgraus de Direcció d’Execució Professional i de Cap d’Obra, els únics que s’imparteixen a Catalunya sobre aquestes matèries. El primer d’elles centra en garantir la formació continuada dels directors d’execució a través d’un programa dissenyat des del coneixement del sector per a facilitar la seva tasca des d’una visió pràctica i atenent aspectes com el control d’obres i la qualitat dels edificis. El segon tracta de desenvolupar les habilitats i aptituds precises per a exercir correctament el control i seguiment d’un determinat projecte a peu d’obra, des de la fase inicial d’estudi fins al lliurament de claus.

Aquest reconeixement s’emmarca dins la política d’ACP de facilitar als centres de formació un sistema d’homologació dels seus programes acadèmics que puguin utilitzar com un factor diferencials i donar als candidats a la certificació professional la seguretat sobre quins cursos són vàlids pel compliment del requisit de formació específica a l’hora d’accedir a un certificat.