Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ACP ja ha homologat 25 programes de formació

ACP ja ha homologat 25 programes de formació

L’Agència de Certificació Professional ja ha homologat 25 programes formatius. Aquest reconeixement suposa que els candidats a obtenir una determinada certificació que hagin cursat un d’aquests estudis tenen validat el compliment del requisit de formació. D’altra banda, els centres que imparteixin aquests cursos poden utilitzar el reconeixement d’ACP com a factor diferencial respecte a d’altres centre de formació.

Les homologacions dels programes de formació d’ACP tenen una durada de tres anys, un cop passats cal renovar-les. Per a qe un centre pugui obtenir-la ha d’ajustar-se a un seguit d’especificacions destinades a garantir que els ensenyaments que s’imparteixen són acords a allò que l’agència exigeix als candidats a aconseguir les seves certificacions.