Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ACP ofereix l’única certificació professional en BIM Manager acreditada per ENAC

ACP ofereix l’única certificació professional en BIM Manager acreditada per ENAC

La certificació en BIM Manager de l’Agència de Certificació Professional s’ha convertit en l’única d’Espanya acreditada per l’Entidad Nacional de Certificación (ENAC) i en una de les primeres d’Europa en obtenir aquest reconeixement. El sistema d’acreditació és l’eina establerta a escala internacional per generar confiança respecte la correcta execució d’una determinada mena d’activitats denominades, desprès de superar un procés d’avaluació acceptat globalment i de reavaluacions periòdiques de la competència, mitjançant el qual la què es garanteix el compliment d’un seguit de requisits, en aquest cas els recollits en la ISO 17024 per a la certificació de persones.

Els professionals que compten amb la certificació d’ACP ha demostrat a través d’un exhaustiu procés d’avaluació que disposen de les habilitats i experiència necessàries per desenvolupar les funcions de BIM Manager en el sector de l’edificació. Es tracta d’un perfil en alça atesa la creixent implementació en el món de la construcció de la metodologia BIM, el que ha generat un creixent interès de les empreses en professionals especialitzats i capaços de liderar aquesta implantació.

Segons la directora de certificació d’ ACP, Ascensión Gálvez, “no existeixen, que sapiguem, certificacions similars a la nostra a cap altre país d’Europa, hi ha algunes que acrediten determinats coneixements relacionats amb la matèria, com pot ser el simple ús de determinats programes informàtics, però no la capacitat de treballar en la configuració, estructura i selecció d’estratègies per desenvolupar un determinat projecte amb aquesta metodologia, i implicar en ell tots els membres dels diferents equips que en un moment o un altre hi participaran”.

Entre les diverses funcions exigides per a poder aconseguir la certificació professional d’ACP hi ha proposar i coordinar el compliment dels plans d’execució BIM dels diferents projectes, garantir la integració tecnològica dels models que es puguin desenvolupar sobre un determinat projecte, el desenvolupament d’estratègies de comunicació que impliquin als diferents actors d’un procés de construcció en la definició d’un cronograma i el seu compliment, i la coordinació dels diferents actors que participen en una determinada construcció per a garantir la qualitat del model i detectar els possibles problemes que pugui generar el procés de construcció per preveure diferents solucions,

Gálvez també destaca que “l’agència ha vist com en els darrers mesos s’han incrementat les consultes referents tant a professionals certificats per l’entitat com sobre els diferents cursos i màster homologats per l’agència per garantir el compliment dels requisits de formació exigits per poder optar a les diferents categories de certificació professional”. Tant els cursos reconeguts com els professionals certificats poden trobar-se a la pàgina web d’ACP.