Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’ACP ofereix la primera certificació en BIM Manager basada en la normativa ISO 17024

ACP ofrece la primera certificación profesional en BIM Manager

L’ACP va presentar en la segona edició de l’European BIM Summit celebrada al World Trade Centre de Barcelona, la seva nova certificació en BIM Manager. És la primera certificació europea en la matèria basada en la normativa ISO 17024. Aquesta iniciativa també permet definir les funcions d’aquest perfil emergent en un moment en què els propis professionals del sector de l’edificació demanden un esforç de tots els agents per millorar la seva qualificació en aquesta metodologia, de forma que vagi més enllà dels seus simples aspectes tecnològics, per implantar un canvi cultural i una nova forma de pensar i veure el projecte, l’obra, l’execució i el seu manteniment.

El Building Information Modeling (BIM) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle de vida dels edificis. L’anomenat modelatge d’informació per a l’edificació és el procés de generació i gestió de dades d’un edifici que utilitza software dinàmic en tres dimensions i en temps real. Aquesta metodologia permet reduir pèrdues u recursos en el disseny i construcció, i també durant l’explotació, manteniment rehabilitació i, fins i tot, enderroc o desconstrucció de l’edifici.

D’aquí la importància d’uns certificació basada en la normativa ISO 17024 que homogeinitzi les funcions i procediments d’aquests experts.

El BIM Manager ha de ser responsable d’un seguit de tasques multidisciplinars, entre les què destaquen el control, supervisió i coordinació del model BIM, ser facilitador de l’entorn tecnològic als diferents agents que participen en un projecte i proposar i coordinar la definició, implementació i compliment del Pla d’Execuciò BIM

Les funcions i competències necessàries per aconseguir aquesta certificació es va acordar en un comitè d’esquemes celebrat el 10 de desembre. A la trobada van participar trenta experts en aquesta especialitat en representació dels diferents col·lectius professionals, administració pública, empreses, associacions empresarials, formadors acadèmics  i universitaris, head hunters i experts en tecnologia, a més de la pròpia entitat certificadora.

Existeixen quatre categories de certificació BIM Manager: Professional, Advanced, Experts i Excellence. ACP valora la formació i experiència dels candidats a la certificació, per que segons la formació i categoria aportada, es pot obtenir la certificació en BIM manager en una o altra categoria.

Els professionals que opten a la certificació BIM Manager demostraran una experiència professional d’entre un i quinze anys, en funció de la categoria de certificació. A més acreditaran unes hores de formació específica relacionada amb la seva certificació.