Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’ACP reconeix la formació BIM de l’Escuela Abierta en Desarrollo e Ingeniería y Construcción​

L’Agènica de Certificació Professional (ACP) ha homologat la formació en BIM Management i en BIM Management en Infraestructures i Eneginyeria Civil de l’Escuela Abierta en Desarrollo e Ingeniería y Construcción. El període de vigència d’aquesta homologació és de tres anys.

L’homologació dels cursos suposa que l’ Escuela Abierta en Desarrollo e Ingeniería y Construcción proporcionarà als alumnes que hagin superat els seus cursos un diploma mitjançant el què podran acreditar que compleixen amb els requeriments de formació específica a l’hora d’iniciar el procés de certificació.

Els cursos homologats per l’ACP segueixen un procés mitjançant el què l’agència analitza els continguts, durada, estructura i qualsevol altre aspecte relacionat amb la formació oferta susceptible de valoració, a fi que siguin compatibles amb els criteris d’independència, objectivitat i imparcialitat definits per la norma internacional UNE EN-ISO17024.