Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Certificar-se per expandir l’horitzó laboral

Certificar-se per expandir l’horitzó laboral

Si observem als joves, veurem que per aconseguir ser competitius entren al mercat laboral amb una o més carreres universitàries, a les que afegeixen postgraus i màsters. Però que passa amb els professionals que porten anys al mercat laboral, que tenen molt experiència i que són experts? En l’actualitat ja no hi ha prou amb disposar d’un títol, cal demostrar què és el que el professional sap fer i quines són les seves competències professionals.

En parlar de competències ens referim als coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme correctament una determinada funció professional. És aquest conjunt de competències el que habilita per tenir la condició d’especialista en un determinat perfil professional. Quelcom especialment complex quan ens referim a segments que precisen de l’ús de noves tecnologies.

De fet , l’entorn professional en què s’ha desenvolupat més la certificació professional  és el relacionat amb les noves tecnologies, i això és així perquè cal mantenir un nivell de capacitació adient als constants canvis que es produeixen i per demostrar-lo no n’hi ha prou amb un bon currículum o un magnífic expedient acadèmic. Cal demostrar que s’està al dia i que s’és competent per al treball que es vol realitzar.

Aquest és el paper de l’ACP, una entitat que certifica a professionals de l’edificació i l’arquitectura i que ofereix un seguit de certificats adreçats a diferents perfils professionals del sector. Per a definir-los, es va fer un catàleg amb 75 competències, que es divideixen en set de genèriques nou de gestió i 60 de tècniques. El nostre model està inspirat en dues de les millors marques internacionals de certificació, que són RICS i PMI.

En cadascun dels perfils professionals que certifiquem s’apliquen unes o altres competències relacionades amb les funcions que s’hi desenvolupen, i que s’han definit per un comitè format per totes les parts interessades en aquets perfil concret –promotors, contractistes, universitats, asseguradores, etc…-. Són ells qui determinen quines són les competències necessàries per desenvolupar correctament un determinat treball i com cal avaluar-les.

Per a ser candidat a obtenir els nostres certificats cal acreditar formació, experiència i, posteriorment, superar una exhaustiva avaluació que consisteix en un examen i una entrevista. Per a mantenir-los cal renovar-la cada tres o quatre anys, demostrar que s’ha fet una mínima formació per reciclar els coneixements i que es manté el nivell de competència, passant de nou l’examen i l’entrevista.

Un professional certificat està demostrant que és competent, però a més adquireix el compromís de seguir treballant segons un codi ètic i de conducta amb el què acredita el compromís de treballar amb professionalitat.

Les persones certificades passen a formar part d’un directori disponible i obert al món a través de la nostra web i poder fer servir la nostra marca a l’hora de presentar-se a un concurs o procés de selecció. També en la imatge dels seus documents professionals i al peu de la signatura dels seus correus electrònics o postals.

ACP és una agència de certificació professional que ofereix al professional la possibilitat d’avalar la seva qualitat i professionalitat davant els seus clients. Al mateix temps, suposa un valor afegit per a les empreses que contracten professionals certificats, que poden demostrar als seus clients que disposen de personal qualificat per al treball que fan.

Las certificacions que ofereix ACP estan acreditades per l’ENAC perquè la seva metodologia segueix els requisits de l’ISO 17024 que regeix la certificació de persones. El que estableix l’ISO és un sistema de gestió amb una metodologia que garanteix que el procés de definició del perfil està unificat i és acord amb les exigències dels mercat laboral. L’acreditació d’ENAC suposa el reconeixement internacional per part dels 71 països membres del Fòrum Internacional de l’Acreditació (IAF en les seves sigles en anglès).

Actualment l’Agència de Certificació Professional disposa de dos perfils en procés d’acreditació per l’ENAC, que son la de Cap d’Obra i la de BIM Manager, ambdós fortament demandats a causa de la seva escassa regulació.

El BIM Manager és un perfil emergent que requereix de nous coneixements, metodologies i tecnologia. La seva novetat fa que siguin molt poques les persones que puguin demostrar experiència i coneixement si no és a partir de la certificació. Pel que fa al Cap d’Obra, malgrat ser una de les especialitats amb més tradició al nostre sector, està poc regulada i en ple procés de professionalització.

Així doncs, la certificació permet convertir l’experiència i la professionalitat en eines de prestigi i complir amb els requisits internacionals de contractació, a més de millorar la capacitat de trobar ocupació en posar en valor l’experiència i l’especialització obtingudes al llarg dels anys de treball.