Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Entitats, centres de formació i col·legis professionals col·laboren amb l’ACP complementant la nostra tasca, i, com nosaltres, aposten per assolir la professionalització completa del sector.

Acords de col·laboració

L’ACP creu en el treball en equip per assolir la completa professionalització del sector de l’edificació. Per aquest motiu, basem la relació amb els nostres col·laboradors en la firma d’acords que afavoreixin:

· El suport al projecte de creació d’un sistema de certificació d’acord amb la norma ISO 17024.

· L’impuls de la certificació professional de l’ACP, a través d’accions de divulgació.

· La generació d’oportunitats per als col·lectius professionals, mitjançant la potenciació del currículum, la millora de l’ocupabilitat i, en general, l’evolució de les competències professionals al sector de l’edificació.

Institucions

Els acords amb les institucions col·laboradores tenen com a objectiu impulsar i difondre la certificació professional entre els col·lectius professionals, així com oferir avantatges exclusius als professionals certificats per ACP.

· Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)

· MUSAAT

· BIM&CO

· Cambra d’Empreses de Serveis Professionals

· buildingSMART

· CYPE

· BIMETICA

Col·legis col·laboradors


Els col·legis col·laboradors de l’ACP agrupen gairebé 35.000 aparelladors, que representen més del 67% de la professió col·legiada a Espanya.

Universitats

A través dels acords signats amb les universitats es pretén oferir els avantatges de la certificació professional als recent egressats o als alumnes dels màsters i postgraus d’aquests centres.

Els acords se subscriuen per garantir, mitjançant sistemes de reconeixement o homologació dels programes, el compliment del requisit de formació en el procés de certificació.

· Escuela Técnica Superior de la Edificación (ETSEM)

· ESPACIO BIM