Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Convocats els primers exàmens de certificació

L’ACP ha convocat els primers exàmens per a aconseguir la certificació professional. Aquests tindran lloc els dies 9 de juliol, a partir de les 9:00 hores, a Barcelona, a la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, situat al carre del Bon Pastor, 5, i 14 de juliol, a partir de les 15:00 hores, a la seu del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, al carrer del Maestro Victoria, 3.

Els exàmens serviran per a la certificació dels perfils de Consultor Tècnic en Edificació, Director d’Execució d’Obra, Auditor Energètic en Edificació, i Coordinador de Seguretat i Salut.

També s’ha convocat una tercera prova per a la certificació d’aquests mateixos perfils el proper 22 de setembre a la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.