Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Deu col·legis d’aparelladors s’uneixen per a impulsar la certificació professional a Espanya

Els col·legis d’aparelladors de Madrid, Barcelona, Alacant, Osca, Sòria, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, València i Múrcia han acordat la seva adhesió a l’Agència de Certificació Professional; una entitat independent creada amb l’objectiu d’emetre un certificat que permeti reconèixer la qualitat, la capacitat i la competència dels professionals del sector de l’edificació a Espanya.

Els col·legis adherits a l’ACP agrupen a 25.000 aparelladors, que representen a més del 50% de la professió a Espanya, encara que l’entitat no es cenyeix exclusivament a aquest grup de professionals. Per a Diana Tallo, gerent d’ACP, “aquesta iniciativa té com a propòsit contribuir a la millora del sector de l’edificació al nostre país incrementant les possibilitats d’aconseguir ocupació de tots els professionals vinculats d’una forma o una altra a la construcció i millorar les seves possibilitats de competir a nivell internacional”.

ACP sorgeix arran de la demanda de nous perfils laborals i la recuperació de la capacitat de generar ocupació en un sector liberalitzat i de màxima competitivitat. Un dels seus principals objectius és homologar les exigències del mercat de treball espanyol a altres mercats internacionals, mitjançant un reconeixement de la capacitat dels professionals de l’edificació, després de sotmetre’s a un procés de validació sobre la base de la normativa ISO 17024. Aquest aval segueix la tendència existent en altres països del nostre entorn, on entitats com RICS, PMI o CIOB, certifiquen un elevat nombre d’especialitats a nivell internacional. La missió d’ACP és aportar eficiència al mercat del sector de la construcció,  garantir seguretat i transparència als contractants de tècnics, al mateix temps que facilitar als professionals la possibilitat de posar en valor la seva experiència.

Gràcies a aquest acord, els membres dels diferents col·legis adherits a ACP tindran informació i assessorament sobre la certificació professional, i podran acollir-se a descomptes en les tarifes de certificació.

Per la seva banda, ACP reconeix la formació realitzada pels adherits a l’acord com a vàlida per accedir a la certificació, alhora que obre la porta a celebrar els seus exàmens a les seus col·legials quan reuneixin un nombre mínim de candidats.