Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Els col·legis col·laboradors amb l’ACP representen al 61% dels aparelladors col·legiats d’Espanya

Els col·legis col·laboradors amb l’ACP representen al 61% dels aparelladors col·legiats d’Espanya

ACP - aparejadores colegiados

L’Agència de Certificació Professional ja ha assolit acords de col·laboració amb un total de vint-i-tres col·legis d’aparelladors que, en el seu conjunt, apleguen a més de 30.700 professionals, que suposen el 61% de la professió col·legiada a Espanya.

Els diferents acords reafirmen la voluntat de col·laboració entre l’ACP i els col·legis professionals per a homologar les exigències laborals del mercat de treball espanyol en el sector de l’edificació a d’altres mercats internacionals, a través del reconeixement de la capacitat dels professionals del sector desprès de ser sotmesos a un procés de validació en base a la normativa ISO 17024.

Aquest aval segueix la tendència existent a altres països del nostre entorn, on entitats com RICS, PMI o CIOB,  certifiquen un elevat nombre d’especialitat a nivell internacional. La missió de l’ACP és aportar eficiència al mercat del sector de la construcció, en garantir seguretat i transparència als contractants de tècnics, al mateix temps que facilita als professionals la possibilitat de posar en valor la seva experiència.

Els membres dels diferents col·legis adherits a l’ACP tindrà informació i assessorament sobre la certificació professional i podran acollir-se a un descompte del 6% de la tarifa de certificació, acumulable amb les ofertes per empreses asseguradores, com MUSAAT i PREMAAT.

El reconeixement dels col·legis professionals està reforçat pel recolzament del Consejo General de la Arquitectura Técnica en España, que el passat mes de novembre va signar un conveni per a difondre les activitats de l’ACP entre tots el col·legis que en formen part.