Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ENAC renova la seva confiança en l’ACP

ENAC renova la seva confiança en l’ACP

L’Agència de Certificació Professional ha obtingut la renovació de l’acreditació de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per als perfils de Consultor Tècnic en Edificació, Director d’Execució d’Obra en Edificació, auditor Energètic en Edificació, Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació i BIM Manager en Edificació.

L’ENAC és l’entitat designada pel Govern per operar a Espanya com l’únic Organisme Nacional d’Acreditació. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. La seva estructura i principis de funcionament garanteixen que totes les seves actuacions es basen en els principis d’imparcialitat, independència i transparència, comptant als seus òrgans de govern amb totes les parts interessades en el procés, és a dir, els acreditats, la indústria usuària dels seus serveis i les administracions públiques.

El reconeixement de l’ENAC acredita la credibilitat i confiança de les certificacions emeses per l’ACP al tenir la validació d’un organisme independent, rigorós i global, que garanteix la competència tècnica i subjecció a normes de caràcter internacional, que en el cas de l’Agència de Certificació Professional és la ISO 17024.

La certificació és una “comprovació” realitzada per un tercer, relatiu a productes, processos, sistemes i persones. El seu objectiu és aportar confiança al client d’una empresa o al comprador d’un producte o servei sobre que aquesta empresa, servei o producte compleixen determinats requisits.