Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

ENAC renova l’acreditació atorgada a l’ ACP

ENAC renova l’acreditació atorgada a l’ ACP

ENAC ha renovat l’acreditació atorgada a l’ACP. Aquesta entitat es va convertir l’anys passat en la primera organització certificadora de persones acreditada per ENAC al sector de la edificació i l’arquitectura.

ENAC és una organització amb més de 25 anys de trajectòria, declarada d’utilitat pública, independent i sense afany de lucre, impulsada i tutelada per l’Administració que desenvolupa la seva missió amb una clara vocació de servei públic, dirigida tant a l’Administració com al mercat general , aportant valor a tots els agents que tenen interessos en els diferents aspectes de l’acreditació. Totes les seves actuacions es basen en els principis d’imparcialitat, independència i transparència.

La certificació d’ACP reconeix la capacitat i competència d’un professional del sector de l’edificació, de forma que ofereix a empreses, institucions i particulars que requereixin els seus serveis un aval de qualitat i professionalitat. Al mateix temps dóna resposta a les demandes del mercat laboral que emergeix de la crisi econòmica, que exigeix als professionals, entre d’altres coses, capacitat d’adaptació, vocació, aprenentatge continuat, especialització i un gran nivell d’iniciativa.

Aquest reconeixement acredita la credibilitat i confiança de les certificacions emeses per l’ACP al tenir la validació d’un organisme independent, rigorós i global, que garanteix la competència tècnica i subjecció a normes de caire internacional, que en el cas de l’Agència de Certificació Professional és la ISO 17024.

La certificació és una “comprovació” realitzada per un tercer, relativa a productes, sistemes i persones. El seu objectiu és aportar confiança al client d’una empresa o al comprador d’un producte o servei respecte a que aquesta empresa, producte o servei compleix amb determinats requeriments.