Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

José Gémez: “L certificació ha estat un avantatge al’hora de trobar nous clients”

José Gémez: “L certificació ha estat un avantatge al’hora de trobar nous clients”

Què aporta la certificació en BIM Manager?

La certificació és una garantia de la teva professionalitat. El rol de BIM Manager és un rol molt específic, amb uns requeriments molt específics i on l’experiència juga un paper decisiu. Per exemple, els simples coneixements no et garanteixen que una implementació BIM sigui exitosa, saber analitzar i avaluar una empresa, crear nous fluxos que es puguin adoptar dins de l’organització i aconseguir que el procés sigui exitós es una cosa més complexa, on entren en joc els coneixements, es clar, però també un seguit d’habilitats que es van adquirint amb l’experiència.

 Per què va decidir optar per aquesta certificació?

Davant les certificacions associades a un software en concret, una certificació en BIM Manager és un suport a una forma de treballar, en un perfil molt determinat, com és el de BIM Manager. Estava buscant una certificació que em garantís una acreditació com a BIM Manager, i no com a “BIM Architect” , si se’m permet l’expressió, no volia una certificació que digués que sóc arquitecte amb coneixements de BIM, sinó que acredités que tinc els coneixements i l’experiència que calen per engegar protocols, processos i eines per proporcionar un flux de treball en aquesta metodologia.

 Li ha facilitat aquesta certificació algun avantatge a l’hora d’aconseguir nous clients?

De ben segur. Davant la proliferació d’”experts” BIM en els darrers mesos, la certificació ve a garantir una professionalitat i una experiència constatable i contrastada en un àmbit tant concret com és el de BIM Manager. No m’estic certificant com Arquitecte BIM ni com a formador BIM… sinó com a professional en aquest rol que fins ara no teníem en el nostre sector.

Pot ACP ajudar al sector de l’edificació a adaptar-se a les noves necessitats sorgides arran la crisi?

Pot i crec que va en el sentit correcte. El ritme de la societat en sí, és molt més alt que el que tenen les universitats creant nous perfils professionals. Desprès de la crisi estan sorgint noves especialitats en el sector, que ja no busca un títol habilitant, sinó poder demostrar de forma rigorosa coneixements i experiència en la seva aplicació.

 

Creu que la certificació d’ACP és equiparable a la que ofereixen altres entitats, com pot ser PMI?

És equiparable en tant que són certificacions emeses sobre professionals, sobre habilitats i experiència per entitats de reconegut prestigi. En el cas concret, per exemple, el perfil BIM Manager amb PMI, és un perfil amb alta demanda en el mercat.

Quins avantatges competitius té un professional certificat respecte un altre que no ho és?

L’avantatge competitiu que veig més interessant en el nostre sector és la seguretat de cara al promotor que contracta els teus serveis de que la persona que està contractant veritablement està preparada per emprendre l’encàrrec.

Creu que la certificació pot ajudar a internacionalitzar la seva empresa?

Pot ajudar en tant que dóna un recolzament a les persones que conformen la teva empresa. Més que a la pròpia empresa, en la meva opinió, serveix per “internacionalitzar” al professional en concret i fer que empreses que ja tenen dimensió internacional es puguin fixar en tu.

 Creu que la certificació equipara als professionals espanyols de l’edificació amb els països del nostre entorn?

Les certificacions professionals són cada dia més presents a tots els àmbits (programadors, directors de projectes…) complementari al títol habilitant (arquitecte, aparellador…) amb l’acreditació d’habilitats i experiència en àmbits específics. Aquest model de títol habilitant + especialització i acreditació, s’està imposant com una realitat internacionalment. Cal aprofundir i crec que aquí encara hi ha feina a fer en aconseguir un reconeixement internacional de les diferents certificacions professionals. A l’igual que és pot homologar un títol d’arquitecte entre diferents països que es puguin homologar diferents acreditacions. L’altre alternativa és que les entitats d’acreditació siguin reconegudes internacionalment, el que entenc que és un procés més difícil d’aconseguir… tot i que institucions com PMI han aconseguit aquest reconeixement internacional. Tots dos sistemes (homologació i reconeixement internacional) jugarien molt a favor per equiparar els nostres professionals amb els països exteriors, sobretot quan les titulacions entre països no tenen una transposició clara.

José Gémez Jiménez.

Arquitecte