Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

​L’ACP lliura el primer certificat en Coordinació de Seguretat i Salut en categoria Excellence

Barcelona, 5 de febrer de 2016.- La gerent de l’Agència de Certificació Professional, Diana Tallo, va lliurar a la seu del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona la primera certificació en categoria Exellence en el perfil de Coordinador de Seguretat i Salud a Maria Àngels Sánchez, sòcia en A3, Arquitectura Tècnica, SCP. Per la seva banda, Josep Camps Boixaderes, arquitecte tècnic i gerent de CBA Technical Consulting Services, va obtenir el seu certificat en Direcció i Execució d’Obra amb la qualificació Expert.

Actualment l’ACP compta amb una cinquantena de professionals de la construcció certificats en els seus diferents perfils, entre els quals els propis responsables de certificar als aspirants a aconseguir aquest reconeixement.

Maria Àngels Sánchez considera que l’obtenció de la certificació professional “dóna un valor afegit a la trajectòria professional que he sigui fins ara, a més, a nivell del conjunt de la professió, em posiciona de forma favorable davant dels reptes del futur”.

Per la seva banda, Josep Camps va destacar el paper de la certificació com un instrument “capaç de consolidar als professionals d’alt nivell dins de la seva especialitat en el mercat laboral”.

La certificació en  Coordinador de Seguretat i Salud està dirigida als professionals responsables de garantir que les diferents empreses que participen en una obra apliquin els principis de prevenció de forma responsable i d’acord amb la legislació i les bones pràctiques, intervenint en la coordinació de projectistes en la fase de projecte, en l’elaboració d’estudis, i a a més, poden participar en l’elaboració de plans de seguretat.

La certificació de Director d’Execució de l’Obra es dirigeix als agents que, formant part de la direcció facultativa, assumeixen la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificat.

Tant Sánchez com Camps van destacar la professionalitat i el rigor d’ACP, així com la facilitat de l’agilitat en els procediments seguit per aconseguir la seva certificació.