Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

​L’Agència de Certificació Professional començarà a certificar els seus perfils al juliol​

L’Agència de Certificació Professional (ACP) farà el proper mes de juliol les primeres convocatòries de certificació dels quatre perfils que actualment té aprovats. Aquests perfils són:

  • Auditor energètic de Certificació. Que comprèn aquells professionals capaços de determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a un cost eficient, i informar al respecte, estimulant la innovació i competitivitat de les organitzacions. Per a això han de basar-se en dades operatives actualitzades, mesures i verificables de consum d’energia i, en el cas de l’electricitat, de perfils de càrrega sempre que se’n disposi.

Els professionals d’aquest perfil són experts en tots els aspectes relacionats amb el consum d’energia a àmbits com edificis, instal·lacions, operacions industrials, o comercials, servei públic o privat i flotes de vehicles.

  • Coordinador de Seguretat i Salut. Els professionals d’aquest perfils coordinen les activitats de l’obra per a garantir que les diferents empreses (contractistes i subcontractistes) i el treballadors autònoms apliquin els principis de prevenció de riscos laborals de forma responsable i d’acord a la legislació i les bones pràctiques del sector. Intervenint a la coordinació de projectistes en la fase de projecte, en l’elaboració d’estudis i, també, en l’elaboració de plans de seguretat.

Operen per als diferents agents dels procés constructiu (promotor, constructor, industrials, entre d’altres) en ocupacions de diverses categories del sector de la construcció i immobiliari, algunes d’elles conegudes, com pot ser el cas de: coordinador de seguretat en fase de projecte, coordinador de seguretat en fase d’execució d’obres o health and safety coordinator.

  • Director d’Execució d’Obra. És l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar quantitativa i qualitativament la construcció i la qualitat de l’edificat. Les seves funcions principals són estudiar i analitzar els projectes, dirigir l’execució material de l’obra, controlar la qualitat de l’edificat, verificar el replanteig de les obres, verificar i registrar la documentació de materials, obra executada i obra acabada, i elaborar la documentació de seguiment i control d’obra.
  • Consultor Tècnic en Edcióifica. És un professional que pot assumir de forma natural (per formació, trajectòria i actitud) funcions a totes les fases del cicle de l’edificació, incloent-hi la planificació, els projectes tècnics i executius, la fase de construcció, la gestió d’incidències tècniques i administratives, la rehabilitació i la desconstrucció.

Per poder accedir a aquestes convocatòries cal formalitzar la sol·licitud de certificació, acabar de complimenta el currículum i adjuntar els documents que justifiquin els requisits d’accès.

Per resoldre qualsevol dubte por adreçar-se a l’Agència de Certificació Professional a través dels telèfons 91 701 45 00 ó 93 240 20 60, o mitjançant l’adreça electrònica contacto@agenciacertificacionprofesional.email

Aprofitem per informar que l’ACP ja està present al twitter @acp_es, Linkedin i Google +, on pot trobar tota la informació sobre el dia a dia de l’Agència de Certificació Professional .