Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’Agència de Certificació Professional inicia el procés per a crear les certificacions en BIM Manager i Cap d’Obra.

L’Agència de Certificació Professional ha constituït els comitès d’esquemes per al llançament de les certificacions en BIM Manager i Cap d’Obra. La finalitat d’aquests grups de treball és definir els requeriments i prerrequeriments d’accés a cada certificació, Així com la metodologia i criteris que se seguiran per a avaluar els nous perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats.

Els Comitès d’Esquemes de Certificació estan formats per professionals i entitats representatives i de prestigi en cada especialitat. A tots els comitès hi ha representats, al menys, vuit grups de participants diferents: empreses, administracions publiques, col·legis professionals, especialistes, etc.

Aquestes sessions, donaran com a resultat l’aprovació de sengles guies de certificació, que seran el primer pas per al llançament de noves especialitats que s’uniran a les quatre ja existents: Auditor energètic en Edificació, Consultor tècnic en Edificació, Director d’Execució d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut.

L’ACP certifica especialitats del procés de l’edificació segons l’experiència, formació. Ètica i nivell de competències del professional. A més es tenen en compte aspectes generals com les bones pràctiques realitzades o mèrits i publicacions.

El certificat té una durada específica, de forma que per assegurar que un professional té actualitzats els seus coneixements i habilitats, se ‘l exigeix que demostri (a través de formació, continuada, actuacions professionals, examen, etc.) que segueix estant capacitat per a l’exercici d’una determinada activitat.

L’ACP és l’única entitat certificadora de persones a nivell nacional que abraça el 100% de les competències professionals tenint en compte totes les etapes  del cicle de l’edificació, pel que és l’única entitat veritablement especialitzada en el sector. Aquest procediment se segueix la tendència d’entitats internacionals com RICS, PMI o CIOB, que acrediten un elevat nombre d’especialitats amb aval i prestigi internacional.