Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’ETSEM FORMARÀ ELS SEUS ALUMNES PER ACONSEGUIR LA CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL DE L’ACP

La gerent de l’Agència de Certificació Professional, Diana Tallo, i la directora de l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de Madrid, Mercedes del Río, han signat un acord pel qual l’Escola Técnica Superior d’Edificació de Madrid oferirà als seus alumnes formació per a que puguin aconseguir la certificació professional de Consultor Tècnic d’Edificació en la seva categoria júnior. A l’acte també van assistir Jesús  Paños i Rafael Fernández Martín, respectivament president i secretari del Col·legi d’Aparelladors de Madrid.

Segons Diana Tallo, “la col·laboració entre l’ETSEM i l’ACP està cridada a ser un element important a l’hora de millorar les possibilitats de trobar feina i impulsar la carrera professional dels estudiants de les diferents especialitats relacionades amb el món de l’edificació”.

Els curos oferts per l’ETSEM inclouran matèries relatives a competències genèriques incloses en els estàndards exigits per a poder assolir la certificació d’ACP; com poden ser treball en equip, visió global del procés d’edificació, negociació, comunicació, gestió de la informació i documentació, compromís de qualitat, o seguretat i sostenibilitat. També s’impartiran cursos relacionats amb competències de gestió de recursos, persones; planificació i organització, qualitat o riscs.

Al finalitzar aquests cursos, l’ ETSEM proporcionarà as alumnes que els hagin superat un diploma mitjançant en què podran acreditar que compleixen amb el requeriments de formació específics per iniciar el procés de certificació. Per la seva banda, l’ACP podrà dur a terme convocatòries específiques per als alumnes de l’ETSEM a les seves instal·lacions.

L’ACP durà a terme l’homologació dels cursos que proposi l’ETSEM amb un procediment a través del què l’agència analitzarà els continguts, durada, estructura i qualsevol altre aspecte relacionat amb el curs susceptible de valoració a fi que siguin compatibles amb els criteris d’independència, objectivitat i imparcialitat definits per la norma internacional UNE EN-ISO17024.