Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Musaat ofereix un descompte del 15% de la seva prima RC als mutualistes que comptin amb la certificació d‘ACP

Musaat ofereix un descompte del 15% de la seva prima RC als mutualistes que comptin amb la certificació d‘ACP

La mutualitat Musaat ofereix un descompte del 15% en la prima de l’assegurança de RC Professional d’Aparelladors/AT/IE a tots aquells professionals del sector de l’edificació que disposin d’una certificació professional emesa per l’ACP. La mútua també ofereix una ajuda de 200 euros per a aquells mutualistes que desitgin accedir a la certificació professional. El període per a realitzar les sol·licituds ja està obert i es tancarà el 31 de desembre.

Els interessats podran sol·licitar l’ajuda un cop iniciats els tràmits per a l’obtenció de la certificació professional a través de la pàgina web www.agenciacertificacionprofesional.org. N’hi ha prou amb iniciar la sessió com a usuari d’ACP per a gestionar el procés a través de la plataforma, recopilar i inserir la informació sol·licitada i la documentació necessària per a acreditar formació, referència i referències.

Una vegada complimentada la sol·licitud de certificació i iniciat el procés de certificació, l’interessat podrà dirigir-se a Musaat per a sol·licitar la seva beca

La mútua atén a criteris de confiança en l’acompliment professional i considera que el fet d’estar en possessió de la certificació professional de l’ACP suposa una disminució del risc dels seus assegurats.

Musaat va ser creada pel propi col·lectiu d’Aparelladors, pel que coneix de primera mà tots els riscos que poden presentar-se en l’exercici de la professió en els seus diversos perfils.

L’assegurança de responsabilitat civil de Musaat cobreix qualsevol activitat professional que es faci, inclús les de més recent configuració legal (com la mediació d’afers civils i mercantils) e inclou cobertures per a les actuacions que els tècnics facin com a tècnics en prevenció de riscos laborals, en qualitat de tècnics de capçalera i el desenvolupament de les actuacions professionals amb tecnologia BIM; així com cobertura per sinistre, sense cap límit del nombre anual de sinistres, excepte per a les sumes assegurades de 2.000.000 i 3.000.000 milions d’euros.

També comprèn l’alliberament de les despeses derivades de la defensa i tramitació del sinistre, com advocats, procuradors o pèrits, amb una ampliació del límit fins als 6.000 euros en cas de conflictes d’interès.