Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

PREMAAT signa un acord de col·laboració amb l’ACP

L’Agència de Certificació Professional ha signat un acord amb PREMAAT pel què els mutualistes afiliats a aquesta asseguradora rebran un 5% de descompte en les tarifes inicials de certificació. Aquesta rebaixa serà acumulable a les deduccions ja aplicables als membres del col·legis professionals adherits a l’ACP.

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (PREMAAT) és una entitat asseguradora sense afany de lucre que opera en el ram de vida i propietat dels seus mutualistes. Tot i estar vinculada a l’arquitectura tècnica des de la seva fundació al 1944, la mutualitat també està oberta a altres col·lectius gràcies als seus productes de previsió social complementària (assegurances de vida, plans d’estalvi per a la jubilació, etc..). Els arquitectes tècnics que exerceixen com a professionals liberals, poden contractar PREMAAT com a alternativa al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

L’acord preveu la col·laboració entre PREMAAT i ACP en accions de patrocini o col·laboració de les parts en esdeveniments que potenciïn la seva visibilitat.