Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Reconèixer els intangibles que donen valor a un professional

Reconèixer els intangibles que donen valor a un professional

El ventall de feines que pot desenvolupar una persona dins d’un determinat sector és molt ampli i no determina la capacitat d’un professional per exercir unes determinades funcions. N’hi ha prou amb veure les diferents tasques que pot fer un aparellador, que van des del BIM Manager fins al Quantity Surveyor, passant pels caps d’obra o els responsables de seguretat i salut.

Són perfils diferents pels quals tant la formació universitària com les actualitzacions de coneixements postuniversitaris en forma de cursos, màsters o postgraus, resulten necessaris, però no suficients, doncs el que defineix  la nostra capacitat per emprendre amb unes mínimes garanties d’èxit un determinat projecte és l’especialització i l’experiència adquirida al llarg de l’exercici professional. En altres paraules: no n’hi ha prou amb estar al dia respecte a la professió i els canvis que en ella s’hi produeixen, és necessari adaptar-se als mateixos i demostrar que es disposa de les competències que calen per desenvolupar una determinada funció. El que s’ha de demostrar és la capacitat que tenim d’aplicar els nostres coneixements en el món real.

Parlem de la pràctica i l’experiència professional acumulada al llarg dels anys d’exercici, una cosa per la qual no n’hi ha prou amb la nostra paraula, sinó que necessita la validació d’una tercera persona que acrediti, des de la seva independència, que aquella experiència de què presumim és certa. Parlem també d’habilitats i valors en el desenvolupament de la nostra activitat laboral. Qualitats intangibles, de vegades difícils d’explicar, però que tenen una importància cada cop més gran en els processos de selecció de personal, i també a l’hora de participar en concursos públics, on les empreses han d’exhibir de forma fefaent i creïble la capacitat dels seus professionals per dur a terme amb èxit una determina feina.

Parlem per tant de capacitat, de confiança i de credibilitat. Tres conceptes fonamentals a la nostra carrera professional, que van molt més enllà dels coneixements que haguem pogut assolir. Conceptes difícils d’acreditar.

El propòsit de la certificació professional que ofereix ACP és precisament aquest. Ser el tercer capaç de garantir aquests intangibles de forma veraç, ja què han estat contrastats a través d’un procés que segueix les especificacions de la norma ISO 17024, a més de tenir el reconeixement que suposa l’acreditació de l’ Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).