Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

¿Saps com sol·licitar la beca social de MUSAAT para certificar-te?

¿Saps com sol·licitar la beca social de MUSAAT para certificar-te?

Musaat - Beca social para certificación profesional

MUSAAT atorgarà la seva beca social als primers quinze interessats que ho sol·licitin. Cal registrar-se a la pàgina web de l’ ACP: https://www.agenciacertificacionprofesional.org/

Un cop creada la zona personal a la nostra web, l’interessat haurà de recopilar i inserir tota la documentació necessària a fi d’acreditar el compliment dels diferents requeriments sol·licitats: formació, experiència, mèrits i referències.

Desprès d’omplir aquest espai n’hi ha prou amb omplir la sol·licitud de certificació que trobaràs a la pròpia pàgina web. Aquest formulari ha de sirgnar-se i lliurar-se. Les persones que no disposin de signatura electrònica han de remetre les sol·licituds per correu postal. Desprès cal efectuar el pagament de les taxes.

En efectuar el pagament, els sol·licitants poden aplicar-se els descomptes corresponents per ser mutualistes de MUSAT.

Ja formalitzada la sol·licitud i fet el pagament de les taxes de certificació, les persones interessades poden dirigir-se a MUSAAT per demanar la beca de 200 euros. Cal presentar còpia de la sol·licitud signada i l’acceptació de la mateixa per part de l’ACP.