Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Tornen les beques MUSAAT per a la certificació professional d’ACP

Tornen les beques MUSAAT per a la certificació professional d’ACP

La mútua d’assegurances MUSAAT obrirà a partir del primer de març una nova campanya entre els seus associats per accedir a la certificació professional de l’ACP.

Aquesta beca forma part del conveni de col·laboració signat entre MUSAAT i l’Agència de Certificació Professional. Els mutualistes amb pòlissa de Responsabilitat Civil d’Aparelladors /AT/IE que disposin d’un certificat en vigor de l’ACP, a més podran beneficiar-se d’un descompte del 15% en l’assegurança de Responsabilitat Civil  i una descompte en les tarifes de certificació.

La mútua segueix criteris de confiança en el desenvolupament professional i considera que el fet d’estar en possessió de la certificació professional suposa una disminució del risc dels seus assegurats.

Els mutualistes de de MUSAAT amb pòlisses de responsabilitat civil d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació interessats en certificar-se podran beneficiar-se d’un descompte del 5% en las tarifes inicials de certificació. Aquest descompte serà acumulable a la deducció del 6% que ja s’aplica als membres del col·legis professionals adherits a l’ACP.

Pot sol·licitar la certificació a través del següent enllaç: https://www.agenciacertificacionprofesional.org/proceso-de-certificacion/

MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fixa, és una companyia especialitzada en assegurances de Responsabilitat civil i de la construcció. Actualment és un dels líders en assegurances de responsabilitat Civil a Espanya i assegura el treball de tots els professionals de la construcció.

La Mútua es va constituir el 1983 pels Consells Generals i el Col·legis Oficials d’Aparelladors /AT/IE, amb l’objectiu d’oferir a aquest col·lectiu les assegurances de Responsabilitat Civil necessàries ateses les dificultats que el mercat assegurador presentava en aquells moments per a cobrir a aquests professionals.