Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Què va dir l’ACP sobre el BIM a CONTART?

Què va dir l’ACP sobre el BIM a CONTART?

ACP va passar per la darrera edició de CONTART celebrada a Saragossa per  explicar que la certificació és la millor forma de reconèixer la capacitat i competència d’un professional al sector de l’edificació. Així, qualsevol professional certificat per l’ACP ofereix a les empreses i possibles clients un aval de qualitat i professionalitat a la seva competència professional, els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per desenvolupar una funció o activitat amb el nivell de professionalitat i qualitat adequades.

La necessitat de demostrar fefaentment aquestes capacitats es pot veure en l’aparició de nous perfils laborals, com és el cas del BIM MANAGER, un rol amb gran demanda en el mercat  actual, però que té poques regulacions en quant a funcions i competències, malgrat l’existència d’una gran varietat de cursos, graus, post graus i màsters.

L’aparició d’un gran volum d’informació i procediments BIM, i el caire multidisciplinar que afecta a tots els agents del projecte, provoca que calgui fer el paper de control, supervisió i coordinació del model BIM, facilitador de l’entorn tecnològic als diferents agents que participen i, per a això, proposa i coordina la definició, implementació i compliment del BEP.

Les funcions d’un expert en BIM i les seves competències es defineixen des de l’ACP amb l’aplicació de la norma internacional ISO 17.024, el què implica crear un comitè de l’esquema en el qual hi són representades totes les parts interessades en la implementació i el desenvolupament de la metodologia BIM, és a dir, experts en l’especialitat, col·lectius professionals, administració pública, empreses, associacions empresarials, àmbit acadèmic, head hunters, àmbit tecnològic i entitat certificadora. Actualment aquest comitè reuneix prop de 30 experts.