Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Valors i codi ètic de l’Agència de Certificació Professional

L’ACP es reafirma en el seu compromís a favor de la imparcialitat, la confiança i la independència gestionant els potencials conflictes d’interessos i les amenaces a la imparcialitat durant tot el procés de certificació. Amb aquest objectiu, ha creat i gestiona la seva estructura, els seus recursos i els òrgans decisors mitjançant un procés transparent i seguint criteris d’estricta objectivitat.

L’ACP tradueix aquest compromís en tres principis fonamentals, sempre presents a la nostra activitat:

Confiança

Independència

Imparcialitat

Principis amb els quals treballem per assolir els nostres
objectius principals:

Prestigi

La certificació és un mecanisme que demana alts nivells d’exigència per complir bé la seva comesa. Per això ens ajustem a la normativa ISO 17024.

Així mateix, per tal de garantir la imparcialitat es creen òrgans decisoris (comitès) mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat.

L’ACP és una entitat de certificació de persones acreditada per ENAC amb l’acreditació Nº 19/C-PE025

Ocupabilitat

 

La nostra missió és potenciar l’ocupabilitat dels nostres professionals certificats.

I per això els nostres processos s’ajusten a rigorosos criteris d’exigència, fet que ens permet aconseguir, al mateix temps, més eficiència i seguretat per a les empreses i institucions durant els seus processos de contractació.

Internacionalitat

 

La mobilitat geogràfica dels professionals, així com el compliment de les exigències de les empreses internacionals que operen al nostre país, centren també els nostres esforços.

Un professional reconegut internacionalment multiplica el seu potencial en un mercat de màxima competitivitat.

Codi Ètic

Per conèixer la normativa que han de seguir els professionals certificats per l’ACP, podeu descarregar-vos el nostre Codi Ètic i de Bones Pràctiques en format PDF.