Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Entitats, centres de formació i col·legis professionals col·laboren amb l’ACP complementant la nostra tasca, i, com nosaltres, aposten per assolir la professionalització completa del sector.

Acords de col·laboració

L’ACP creu en el treball en equip per assolir la completa professionalització del sector de l’edificació. Per aquest motiu, basem la relació amb els nostres col·laboradors en la firma d’acords que afavoreixin:

· El suport al projecte de creació d’un sistema de certificació d’acord amb la norma ISO 17024.

· L’impuls de la certificació professional de l’ACP, a través d’accions de divulgació.

· La generació d’oportunitats per als col·lectius professionals, mitjançant la potenciació del currículum, la millora de l’ocupabilitat i, en general, l’evolució de les competències professionals al sector de l’edificació.