Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Des de l’Agència de Certificació Professional entenem l’interès d’empreses, clients de professionals autònoms, cercatalents i empreses de selecció de personal, administracions públiques, col·lectius professionals, entitats asseguradores i universitats, per un sistema que garanteixi que els professionals estan preparats de manera adequada i que certifiqui perfils que puguin donar resposta a les exigències del mercat.

La imparcialitat és una de les bases de la certificació, i per això hem creat els comitès dels esquemes incorporant entitats i professionals prescriptors en l’àmbit de l’edificació i l’arquitectura.

Consutor tècnic en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Consuelo Astasio
Francisco José Andreu
Col·lectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Consumidors (clients)
FCC – Fomento de Construcciones y Contratas
Estudios Urbanos
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
Entorn
Pla y Associats
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

Director d’execució d’obra

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Francesc Xavier Aumedes Farré
César Ramos Izquierdo
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Consumidors (clients)
FCC – Fomento de Construcciones y Contratas
Estudios Urbanos
Gas Natural
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
Entorn
Pla y Associats
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

Auditor energètic en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Sergi Pérez Cobos
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Administració
Dirección General de Industria de Madrid
Consumidors (clients)
Vía Celere
Gas Natural
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
Entorn
Pla y Associats
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

Coordinador de seguretat i salut en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Antonio Ros Serrano
Ezequiel Bellet García
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Administració
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Consumidors (clients)
Gas Natural
Vía Celere
Asociación de Empresas de Ingeniería y Seguridad en Construcción – ISSCO.
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
Entorn
Pla y Associats
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

BIM Manager en Edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Jose Miguel Morea Nuñez
Josep Coll Amargant
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Consumidors (clients)
Avatar
Elecnor
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
(CODATIE) Consejo de Directores de Universidades
UPC School
BIM ACADEMY
Software
ASIDEK SL
Allplan Systems España S.A. (NEMETSCHEK GROUP)
CONSTRUSOFT
SOLIBRÍ
Entorn
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Bulildingsmart Spanish Chapter
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona

Cap d'Obra

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Alberto Ruiz Barba
Mercè Casals
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Consumidors (clients)
FCC. Fomento de Construcciones y Contratas
Arpada
Dragados
Elecnor
Plataforma Española Tecnológica de la Construcción (PTEC)
Associacions Empresarials
Gremi de constructors d’obres
APCE (Asociación promotores-constructores España)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Entorn
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
STA Seguros
Entitat Certificadora
Agència de Certificació Professional
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona