Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Des de l’Agència de Certificació Professional entenem l’interès d’empreses, clients de professionals autònoms, cercatalents i empreses de selecció de personal, administracions públiques, col·lectius professionals, entitats asseguradores i universitats, per un sistema que garanteixi que els professionals estan preparats de manera adequada i que certifiqui perfils que puguin donar resposta a les exigències del mercat.

La imparcialitat és una de les bases de la certificació, i per això hem creat els comitès dels esquemes incorporant entitats i professionals prescriptors en l’àmbit de l’edificació i l’arquitectura.

Consutor tècnic en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Consuelo Astasio
Francisco José Andreu
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Infrestructures.cat
Consumidors (clients)
FCC – Fomento de Construcciones y Contratas
Estudios Urbanos
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
AXA Seguros e Invers
Entorn
Pla y Associats
PricewaterhouseCoopers
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)

Director d’execució d’obra

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Eduardo Montero Fernández de Bobadilla
Francesc Xavier Aumedes Farré
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Infrestructures.cat
Consumidors (clients)
FCC – Fomento de Construcciones y Contratas
Estudios Urbanos
Gas Natural
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
AXA Seguros e Invers
Entorn
Pla y Associats
PricewaterhouseCoopers
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)

Auditor energètic en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Eduardo Montero Fernández de Bobadilla
Sergi Pérez Cobos
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Dirección General de Industria de Madrid
Infrestructures.cat
Consumidors (clients)
Vía Celere
Gas Natural
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
AXA Seguros e Invers
Entorn
Pla y Associats
PricewaterhouseCoopers
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)

Coordinador de seguretat i salut en edificació

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Antonio Ros Serrano
Ezequiel Bellet García
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
Infrestructures.cat
Consumidors (clients)
Gas Natural
Vía Celere
Asociación de Empresas de Ingeniería y Seguridad en Construcción – ISSCO.
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
AXA Seguros e Invers
Entorn
Pla y Associats
PricewaterhouseCoopers

BIM Manager

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Jose Miguel Morea Nuñez
David Cano Domingo
Josep Coll Amargant
Martí Broquetas
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Infraestructures SA
Infrestructures.cat
Consumidors (clients)
Avatar
Elecnor
Àmbit Acadèmic (formatiu)
(CODATIE) Consejo de Directores de Universidades
UPC School
BIM ACADEMY
Software
ASIDEK SL
Allplan Systems España S.A. (NEMETSCHEK GROUP)
CONSTRUSOFT
RIB Spain SA; RIB Spain = iTWO + Presto
SOLIBRÍ
Entorn
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Bulildingsmart Spanish Chapter

Cap d'Obra

Comitès dels esquemes de Certificació

La finalitat dels Comitès dels Esquemes de Certificació és definir els requisits i prerequisits d’accés a cada certificat, així com la metodologia i els criteris que se seguiran per avaluar aquests perfils, incorporant i donant veu i vot a tots els sectors i stakeholders relacionats amb els perfils certificables.

Els comitès són els òrgans decisoris, seleccionats mitjançant un procés transparent i segons criteris d’estricta objectivitat, encarregats de garantir aquesta imparcialitat.

Experts
Alberto Ruiz Barba
Agustí Portales Pons
Mercè Casals
Colectius Professionals
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
Colegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Administració
Infraestructures SA
Infraestructures.cat
Consumidors (clients)
FCC. Fomento de Construcciones y Contratas
Arpada
Dragados
Elecnor
Associacions Empresarials
SEOPAN
Gremi de constructors d’obres
APCE (Asociación promotores-constructores España)
Àmbit Acadèmic (formatiu)
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Entorn
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
PricewaterhouseCoopers
Àmbit Assegurador
MUSSAT – Mutua de Seguros a Prima Fija
ASP Corredoria
STA Seguros