Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Amb la certificació ACP es reconeix la capacitat i competència d’un professional del sector de l’edificació.

Qualsevol professional certificat per l’ACP ofereix a les

ACP test

un aval de la qualitat i professionalitat dels seus serveis.

La certificació professional està pensada per a tots aquells professionals que vulguin donar resposta a les necessitats del mercat laboral.

El nou context laboral del sector de l’edificació exigeix al professional, entre altres coses:

screenshot-15Capacitat d’adaptació

screenshot-15Vocació d’aprenentatge continu

screenshot-15Alta especialització

screenshot-15Gran nivell d’iniciativa

Els Certificats ACP

Les característiques de l’ACP converteixen aquesta institució en l’única del mercat espanyol amb la naturalesa i capacitat d’arribar amb la seva tasca a tot el sector de l’edificació.

Els certificats com Consultor Tècnic en Edificació, Coordinador de Seguretat i Salut en Edificació, Auditor Energètic en Edificació i Director d’Execució d’Obra están acreditats per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Mitjançant un procés rigorós, objectiu i imparcial, adaptat a les principals normatives de control, i integrat en una plataforma en línia fàcil d’utilitzar, l’ACP atorga certificats que acrediten la teva experiència, formació, competència i nivell de professionalitat.

En el nostre afany per donar resposta al 100% dels perfils professionals del sector de l’edificació, els primers àmbits d’especialitat que cobrim són:

  • Project Manager
  • Concepció
  • Disseny
  • Producció
  • Execució
  • Seguretat
  • Salut
  • Àrea de Gestió
  • Sostenibilitat i Ecoeficiència
  • Auditoría externa