Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

Consulta aquí les tarifes dels certificats professionals ACP per a les diferents especialitats i categories de certificació que t’interessen, així com els costos de manteniment, renovació, canvi de categoria…

A MÉS

No oblidis consultar les bonificacions i descomptes dels quals et pots beneficiar.

Tarifes
D’Consultor Tècnic
en Edificació

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Junior 170,00€ 120€ 10€ —– 255,00€ 42,00€
Professional 340,00€ 120€ 10€ 255,00€ 367,50€  42,00€
Advanced 490,00€ 120€ 10€ 367,50€ 480,00€  42,00€
Expert 640,00€ 120€ 10€ 480,00€ 592,50€  42,00€
Excellence 790,00€ 120€ 10€ 592,50€ —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

El proceso de renovación incluye:

 • Sol·licitud de renovació
 • Assessor durant tot el procés
 • Revisió documental
 • Avaluació
 • Entrevista
 • Verificació de referències: si aplica
 • Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

 • Abandonament del procés per part del professional certificat.
 • Incompliment dels requisits de certificació.
 • Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Augment de la categoria. Iclou:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior.

• Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.

• Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.

• En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.

• Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.

• Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)

Tarifes per a
Director d’execució
d’obra

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Professional 340,00€ 120€ 10€ 255,00€ 367,50€  42,00€
Advanced 490,00€ 120€ 10€ 367,50€ 480,00€  42,00€
Expert 640,00€ 120€ 10€ 480,00€ 592,50€  42,00€
Excellence 790,00€ 120€ 10€ 592,50€ —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

Renovació. Inclou:

• Sol·licitud de renovació.

• Assessor durant tot el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències: si aplica.

• Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

• Abandonament del procés per part del professional certificat.

• Incompliment dels requisits de certificació.

• Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Augment de la categoria. Iclou:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior.

• Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.

• Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.

• En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.

• Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.

• Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)

Tarifes per a
Auditor Energètic
en Edificació

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Professional 234,04 € 120€ 10€ 175,53 € 235,37 €  42,00€
Advanced 313,83 € 120€ 10€ 235,37 € 275,27 €  42,00€
Expert 367,02 € 120€ 10€ 275,27 € 315,16 €  42,00€
Excellence 420,21 € 120€ 10€ 315,16 € —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

Renovació. Inclou:

• Sol·licitud de renovació.

• Assessor durant tot el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències: si aplica.

• Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

• Abandonament del procés per part del professional certificat.

• Incompliment dels requisits de certificació.

• Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Augment de la categoria. Iclou:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior .

• Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.

• Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.

• En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.

• Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.

• Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)

Tarifes per aCoordinador deSeguretat i Salut en Edificació

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Professional 234,04 € 120€ 10€ 175,53 € 235,37 €  42,00€
Advanced 313,83 € 120€ 10€ 235,37 € 275,27 €  42,00€
Expert 367,02 € 120€ 10€ 275,27 € 315,16 €  42,00€
Excellence 420,21 € 120€ 10€ 315,16 € —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

Renovació. Inclou:

• Sol·licitud de renovació.

• Assessor durant tot el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències: si aplica.

• Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

• Abandonament del procés per part del professional certificat.

• Incompliment dels requisits de certificació.

• Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Este servicio incluye:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior .

• Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.

• Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.

• En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.

• Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.

• Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)

Tarifes per
BIM Manager

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Professional 340,00€ 120€ 10€ 255,00€ 367,50€  42,00€
Advanced 490,00€ 120€ 10€ 367,50€ 480,00€  42,00€
Expert 640,00€ 120€ 10€ 480,00€ 592,50€  42,00€
Excellence 790,00€ 120€ 10€ 592,50€ —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

Renovació. Inclou:

• Sol·licitud de renovació.

• Assessor durant tot el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències: si aplica.

• Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

• Abandonament del procés per part del professional certificat.

• Incompliment dels requisits de certificació.

• Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Augment de la categoria. Iclou:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior .

 • Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.
 • Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.
 • En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.
 • Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.
 • Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)

Tarifes per
Cap D'Obra

Categoría Certificat d’inici Manteniment * Any Manteniment * Mes Renovació Augment de Categoría Còpia del Certificat
Professional 234,04 € 120€ 10€ 175,53 € 235,37 €  42,00€
Advanced 313,83 € 120€ 10€ 235,37 € 275,27 €  42,00€
Expert 367,02 € 120€ 10€ 275,27 € 315,16 €  42,00€
Excellence 420,21 € 120€ 10€ 315,16 € —–  42,00€

* A aquests preus caldrà afegir el 21% d’IVA

* Els preus són susceptibles de canvis sense previ avís

Aquest certificat dóna dret a:

• Sol·licitud de certificació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Dues convocatòries d’examen en el termini d’un any.

• Entrevista.

• Emissió i enviament de certificat, si escau.

• Forma de pagament: existeixen dues opcions.

o Un pagament del total de la quota

o Tres pagaments:

• 40% Sol·licitud de certificació.

• 40% Previ a realitzar l’examen.

• 20% Previ a l’emissió i enviament del certificat.

L’ import de la certificació s’ha d’abonar integrament de la forna de pagament triada.

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a la certificació d’inici en cap dels supòsits següents:

•  Abandonament del procés per part del candidat a la certificació.

• Incompliment dels requisits de certificació o resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

• La no certificació.

• Reducció de categoria de certificació.

Renovació. Inclou:

• Sol·licitud de renovació.

• Assessor durant tot el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències: si aplica.

• Emissió i enviament del certificat

 

L’ACP no realitzarà reemborsament de l’import  corresponent a les renovacions en cap dels següents casos:

• Abandonament del procés per part del professional certificat.

• Incompliment dels requisits de certificació.

• Resultat negatiu del procés d’examen o entrevista.

Augment de la categoria. Iclou:

• Sol·licitud d’ampliació.

• Assessor durant el procés.

• Revisió documental.

• Avaluació.

• Entrevista.

• Verificació de referències (si cal).

• Emissió i enviament del certificat.

Si el candidat a una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast, i haurà d’abonar les taxes pendents en cas que el valor total de la certificació de categoria inferior sigui més gran al valor total de taxes liquidades fins avui.

En cas que el candidat hagi liquidat taxes per un import superior al valor de la certificació de categoria inferior, aquestes taxes no seran reemborsades en haver-se sotmès al procés d’avaluació d’una categoria superior, amb els costos associats a la categoria superior.

Reducció de categoria de certificació:

• Si el candidat d’una categoria de certificació no compleix amb els requisits per estar certificat, podrà sol·licitar una reducció de l’abast. En aquest cas, l’ACP no reemborsarà l’import corresponent a la sol·licitud de la categoria superior.

Ampliació de la categoria de certificació:

• En el cas que durant el procés de certificació inicial es proposés una ampliació de l’abast (categoria) i aquesta no comportés una avaluació, examen o entrevista addicional, el client haurà d’abonar les taxes pendents fins liquidar l’import total de la categoria superior .

• Si el seu col·legi té acord amb ACP, té una bonificació d’un 6% de descompte. Aquesta bonificació serà aplicable sempre que s’evidenciï que estàs al corrent de pagament amb les quotes de col·legiat.

• Per a segones certificacions s’aplicarà un 10% de descompte.

• En cas d’acollir-se al pagament fraccionat, les bonificacions es regularitzaran en l’últim pagament.

• Consulti les nostres promocions per a empreses que presentin a un grup de professionals a la certificació.

• Consulta’ns si pots acollir-te a altres bonificacions (pertinença a MUSAAT, PREMAAT, Building Smart, ect..)