Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

A Espanya existeix una categoria mínima d’especialitats del sector de la construcció cobertes per certificació professional. L’ACP sorgeix per pal·liar aquesta situació i donar cobertura al professional tant a nivell nacional com internacional.

Quan obtens un certificat professional ACP garanteixes ser un especialista i disposar d’un valor diferencial en el teu sector, fet que augmenta la teva competitivitat en el mercat professional i de cara als mecanismes internacionals de certificació ja existents.

Avalats per una entitat independent i imparcial, els certificats ACP garanteixen i demostren que, a més de disposar d’unes competències mínimes, segueixes un programa de formació i millora continuat.

Tot el procés de certificació dut a terme per l’ACP es guia per criteris molt rigorosos, imprescindibles per dotar-lo de prestigi nacional i internacional.

Aquest procés es duu a terme mitjançant la plataforma informàtica que trobaràs en aquesta web. Senzill, de cost mínim i anticipat a les exigències de la llei, per a la teva màxima comoditat.

Resumint, els avantatges d’adquirir el Certificat de professionalitat ACP són

Potencia la teva imatge professional davant d’una oferta laboral, ocupadors i clients.

Millora la teva ocupabilitat, posant en valor la teva experiència i especialització.

Impulsa la teva marca personal i professional.

Et permet complir amb possibles requeriments internacionals de contractació, garantint oportunitats de mobilitat laboral internacional.

Converteix la teva experiència i professionalitat en eines de prestigi visibles.

Testimonia el teu continu desenvolupament professional especialitzat.

I a més:

Empreses i particulars poden comptar amb la seguretat de contractar un especialista avalat per
una institució independent i imparcial, gràcies als nostres llistats de professionals certificats.