Agencia Certificacion Profesional
Agencia Certificacion Profesional

A QUINS CERTIFICATS POTS OPTAR?

Agencia Certificacion Profesional

L’ACP certifica especialitats del procés de l’edificació segons l’experiència, formació, ètica i nivell de competències del professional.

 Els tipus de Certificació professional que atorga l’ACP en l’àmbit nacional són:

Perfils acreditats per ENAC sota la ISO 17024

S’han establert per a cadascuna de les especialitats diferents categories de certificació en funció del perfil del professional:

PROFESSIONAL
ADVANCED
EXPERT

El certificat té una durada específica, fet que garanteix que com a professional mantens actualitzats els teus coneixements i habilitats, i que continues estant capacitat per a l’exercici d’una activitat determinada.